Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subvention av vaccin mot livmoderhalscancer - frågor och svar

Vad är HPV?

HPV (humant papillomvirus) är en grupp virus som kan orsaka könssjukdomen kondylom (könsvårtor), men som hos de allra flesta ger en infektion som inte märks alls. HPV sprids via sexuella kontakter och är mycket smittsamt. Några som smittats blir inte av med viruset och det har visat sig att de löper en ökad risk att få cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer och också vissa andra ovanligare typer av cancer.

För vem gör vaccin mot HPV mest nytta?

HPV är en stor virusfamilj som innehåller 13 olika virustyper. Dagens HPV-vaccin skyddar mot virusinfektion orsakad av vissa av dessa HPV-typer. Virusinfektionen kan ge cellförändringar på livmoderhalsen som kan utvecklas till cancer. Bäst nytta gör vaccinet för dem som inte är infekterade alls av HPV och sen avtar skyddet ju fler HPV-virus man blivit smittad av. Bland de cancerframkallande virustyperna står HPV 16 och HPV 18 för 60 procent av all livmoderhalscancer. De vacciner som ingår i högkostnadsskyddet skyddar mot HPV 16 och HPV 18.

Vilka vacciner mot HPV subventioneras?

HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix ingår i läkemedelsförmånerna för kvinnor i åldrarna 13-17 år, det vill säga från 13-årsdagen och fram till kvinnans 18-årsdag.

Vad grundar LFN sitt beslut på?

Det finns vetenskapligt stöd för att HPV-vaccin förebygger cellförändringar på livmoderhalsen. Cellförändringarna kan i vissa fall utvecklas till cancer.
LFN arbetar för att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som går till läkemedel och bedömer att det är både effektivt och angeläget att subventionera HPV-vaccin för unga kvinnor mellan 13-17 år.

Varför subventioneras det från 13 år och inte från en lägre ålder?

LFN bedömde att det inte medför någon nämnvärd hälsorisk att vänta med vaccinering till 13 års ålder. Vi tog bland annat hänsyn till att om HPV-vaccin kommer att ingå i barnvaccinationsprogrammet så ska vaccineringen ske innan 13 års ålder.

Varför är det inte subventionerat för kvinnor äldre än 17 år?

Vaccinets effekt avtar om man har smittats av HPV. Risken att bli smittad ökar ju fler sexuella kontakter man har haft eftersom kvinnan då kan ha utsattts för HPV, vaccinet ger därför allt sämre effekt ju äldre man blir.

Varför är inte vaccinet subventionerat för pojkar?

Det är inte tydligt visat att vaccinet har effekt hos pojkar.
Blir inte vaccinet gratis för alla upp till 17 år om det ska ingå i barnvaccinationsprogrammet?
Vem som omfattas av barnvaccinationsprogrammet beslutas av Socialstyrelsen.

Vad händer när alla flickor vaccinerats mot HPV?

Då är vaccinet endast aktuellt för de flickor som till exempel har tackat nej till vaccination eller som har flyttat till Sverige och därmed inte vaccinerats som barn. Vaccinet kommer fortfarande att vara subventionerat för dem.

Hur gör man för att få vaccin mot HPV och vad kostar det?

Det är läkare som efter en medicinsk bedömning avgör om en patient kan få vaccinet. Vaccinet omfattas av läkemedelsförmånen när det ges till flickor i åldrarna 13-17 år. Vaccinationen består av tre sprutor som sammantaget kostar 3 300 kr. Hur mycket den enskilda får betala beror på var hon befinner sig i "högkostnadstrappan". Som mest kan hon få betala 1 800 kr.

Vilka vaccinationer ingår i barnvaccinationsprogrammet?

I det svenska barnvaccinationsprogrammet ingår vaccinationer mot

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • haemophilus influenze typ B, Hib
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • HPV

Från och med den 1 januari 2010 erbjuds alla flickor födda 1999 och senare HPV-vaccin i 10-12 års ålder.

Sidinformation


Publicerad
22 oktober 2008