Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Advagraf in i högkostnadsskyddet

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har beslutat att läkemedlet Advagraf ska ingå i högkostnadsskyddet. Advagraf används för att förhindra avstötning vid njur- och levertransplantation.

När man har genomgått en organtransplantation är det vanligt att kroppen försöker stöta bort det nya organet. Advagraf används för att kontrollera immunförsvaret och på så sätt hjälpa kroppen att behålla det nya organet. LFN bedömer att patientgruppen är prioriterad och beslutar därför att Advagraf ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 2 oktober.

- Den patientgrupp som är aktuell för behandling med Advagraf är liten men högt prioriterad. LFN arbetar för att samhällets pengar ska satsas på de patientgrupper som behöver det mest, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Redan i dag finns läkemedlet Prograf, som innehåller samma aktiva substans, inom högkostnadsskyddet. Advagraf tas endast en gång om dagen och kan därför vara enklare för patienten att komma ihåg än Prograf som tas två gånger om dagen. Båda läkemedlen tas oralt och kostnaden är likvärdig.

LFN hanterar drygt 9 000 ansökningar per år. De allra flesta inom ramen för det så kallade generiska utbytet, som innebär att Apoteket byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian. Sedan generikareformen trädde i kraft i oktober 2002 beräknas samhället ha sparat drygt sju miljarder kronor på läkemedelsbytena.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008