Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för Parkinsonplåster

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har beslutat att Neupro, ett plåster för behandling av Parkinsons sjukdom, ska ingå i högkostnadsskyddet. Subventionen är begränsad till Parkinsonpatienter som behöver denna typ av läkemedel och som inte kan ta tabletter.

Drygt 20 000 personer har Parkinsons sjukdom i Sverige i dag. Neupro är ett Parkinsonläkemedel i form av ett plåster. Sedan tidigare ingår två liknande läkemedel i högkostnadsskyddet, Requip och Sifrol, vilka båda ges i tablettform. LFN har beslutat att det nya plåstret Neupro ska få subvention. Subventionen är dock begränsad till patienter med Parkinsons sjukdom som behöver läkemedelstypen dopaminagonister och som inte kan ta tabletter.

- Parkinson är en svår, hittills obotlig sjukdom med väldigt skiftande symtom och det finns ett stort behov av olika behandlingsalternativ. För de patienter som inte kan ta tabletter finns i dag inga andra alternativ inom högkostnadsskyddet, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

LFN ska granska subventionerna för alla Parkinsonläkemedel i den pågående genomgången av läkemedelssortimentet. Senast i samband med denna genomgång ska företaget som marknadsför läkemedlet redovisa om den patientgrupp som får Neupro utskrivet inom högkostnadsskyddet stämmer överens med subventionens begränsningar. All marknadsföring av Neupro måste dessutom tydligt informera om den begränsning som gäller.

- LFN:s främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel ska subventioneras med skattemedel. Våra beslut leder till bästa möjliga användning av de pengar samhället sätter av för läkemedel, säger Ann-Christin Tauberman.

LFN hanterar drygt 9 000 ansökningar per år. De allra flesta inom ramen för det så kallade generiska utbytet, som innebär att Apoteket byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian. Sedan generikareformen trädde i kraft i oktober 2002 beräknas samhället ha sparat drygt sju miljarder kronor på läkemedelsbytena.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008