Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för rökavvänjningsmedlet Champix

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har beslutat att läkemedlet Champix ska ingå i läkemedelsförmånen, men enbart i kombination med motiverande stöd. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen får räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Champix är ett rökavvänjningsläkemedel i tablettform. Läkemedelsverkets bedömning är att Champix är ett andrahandspreparat som ska användas först när man redan försökt att sluta röka på annat sätt, till exempel med hjälp av receptfria rökavvänjningsmedel.

- LFN ska se till att samhället får ut så mycket hälsa som möjligt för de pengar som satsas på läkemedel. Vår bedömning är att Champix är kostnadseffektivt om det används tillsammans med ett motiverande stöd, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Champix kommer att ingå i läkemedelsförmånen från den 24 mars 2007. All marknadsföring av Champix måste tydligt informera om att läkemedlet är ett andrahandsalternativ till nikotinersättningsmedel och att det bara subventioneras i kombination med motiverande stöd.

Sedan tidigare ingår rökavvänjningsläkemedlet Zyban i läkemedelsförmånen. Även Zyban är ett andrahandsläkemedel som enbart subventioneras i kombination med motiverande stöd, såsom stödjande samtal vid rökstopp och regelbundna uppföljningar.

- Vår främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska subventioneras med skattemedel. Våra beslut leder till att vi får bästa möjliga användning av de pengar samhället sätter av för läkemedel, säger Ann-Christin Tauberman.

LFN hanterar drygt 9 000 ansökningar om pris och subvention per år. De allra flesta inom ramen för det så kallade generiska utbytet, som innebär att Apoteket byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian. Sedan generikareformen trädde i kraft i oktober 2002 beräknas samhället ha sparat drygt sju miljarder kronor på läkemedelsbytena.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008