Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Flera hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddet

LFN har beslutat att flera hostmediciner ska uteslutas ur högkostnadsskyddet eftersom det inte är rimligt att samhället ska subventionera läkemedel mot kortvariga och lindriga besvär. Svåra sjukdomar där behoven är stora ska prioriteras.

LFN har granskat subventionerna för läkemedel som används mot astma, hosta, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol) och cystisk fibros. Under 2006 hade läkemedlen i genomgången ett försäljningsvärde på 1,8 miljarder kronor, varav astmainhalatorer stod för 60 procent av försäljningen. Åtta av de 43 läkemedel som granskats förlorar sin subvention, däribland fyra hostmediciner.

Besluten i den nu aktuella granskningen innebär att 40 miljoner kronor per år frigörs. Pengarna kan användas till andra angelägna områden inom sjukvården.

- Vårt arbete syftar till att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel. Förkylningshosta ger kortvariga och lindriga besvär. Därför är det inte rimligt att samhället ska subventionera hostmedicin. Dessutom är effekten för hostmedicinerna dålig, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Även fyra läkemedel mot astma förlorar sina subventioner. Det beror på att det finns billigare alternativ med lika bra eller bättre medicinsk effekt. Som exempel kan nämnas astmaläkemedlet Asmanex som är 60-70 procent dyrare än snarlika preparat. Besluten gäller från och med den 1 oktober 2007.

- De patientgrupper som har de största medicinska behoven ska ha mer av sjukvårdens resurser. Astma, kol och cystisk fibros är allvarliga sjukdomar som inte går att bota. Därför är det angeläget att samhället subventionerar ett stort antal läkemedel mot dessa sjukdomar, säger Ann-Christin Tauberman.

LFN granskar kontinuerligt hela läkemedelssortimentet och omprövar därmed subventionerna i förmånerna. Tidigare har magsyraläkemedel och migränläkemedel granskats.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008