Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ingen subvention för vaccin mot magsjuka

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) avslår ansökan om subvention för magsjukevaccinet Rotarix. LFN:s beslut baseras på att magsjuka orsakad av rotavirus ger kortvariga besvär och att kostnaden för vaccinet är hög.

Rotarix är ett vaccin som förebygger magsjuka orsakad av rotavirus hos barn. Symtomen är kräkningar, diarréer och hög feber och försvinner i regel på fem till åtta dagar. De flesta drabbade barnen vårdas i hemmet. LFN anser att kostnaden för Rotarix är alltför hög i förhållande till den medicinska effekten och avslår därför ansökan.

- Vår uppgift är att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som går till läkemedel. Kostnaden för vaccinet är hög. Även om barn riskerar att drabbas av rotaviruset rör det sig om kortvariga besvär, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Rotarix är ett oralt vaccin som ska ges i två omgångar helst innan 16 veckors ålder. LFN:s uppgift är att besluta om Rotarix ska ingå i högkostnadsskyddet, inte huruvida vaccinet ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Den uppgiften ligger på Socialstyrelsen.

- Vi ska se till att samhällets kostnader för de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet står i rimlig proportion till den nytta de tillför, säger Ann-Christin Tauberman.

LFN hanterar drygt 9 000 ansökningar per år. De allra flesta inom ramen för det så kallade generiska utbytet, som innebär att Apoteket byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian. Sedan generikareformen trädde i kraft i oktober 2002 beräknas samhället ha sparat drygt sju miljarder kronor på läkemedelsbytena.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008