Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelskostnaderna ökade 2,4 procent

Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen uppgick till 4,9 miljarder kronor under årets första tre månader, en ökning med 2,4 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Landstingens kostnader för subventionerade läkemedel fortsätter att stiga. Ökningen under årets första kvartal kan jämföras med helåret 2006, då kostnaden för läkemedelsförmånen steg med 1,0 procent. Ökningstakten är dock låg jämfört med 1990-talet och fram till början av 2002, då kostnaderna ökade med runt tio procent per år.

- Idag får vi bättre valuta för de pengar som satsas på subventionerade läkemedel. Det beror bland annat på att det generiska utbytet pressat priserna, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.
De nya reglerna för så kallat generiskt utbyte av läkemedel innebär att apotekspersonalen byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian som finns i lager när en kund lämnar in ett recept. Patienten får därmed samma behandlingseffekt till en lägre kostnad.

Läkemedel mot reumatism samt läkemedel mot diabetes och teststickor för glukos tillhör de mest kostsamma grupperna n i förmånen. För läkemedel mot reumatism ökar också kostnaderna kraftigt närmare 15 procent. Det beror på att det kommit ett antal nya läkemedel mot reumatism. Det enskilt största läkemedlet är Enbrel vars kostnader i förmånen ökade med 23 procent till 134 miljoner kronor.

Läkemedel som framför allt används mot magsyra och sura uppstötningar minskar kostnaderna med 20 procent. LFN granskade förra året subventionerna för läkemedel orsakade av magsyra. Totalt förlorade ett tjogotal produkter sin subvention däribland Losec. I granskningen fann LFN att prisskillnaden mellan kopior av Losec (omeprazol) och andra snarlika produkter är mycket stor, trots att den medicinska effekten är likvärdig. Behandlingskostnaden kunde vara alltifrån 20 till 200 procent högre om man i stället för Losec-kopior använder någon av de andra likvärdiga produkterna.

- Vi ser nu resultatet av vår granskning. Allt fler läkare skriver ut billiga kopior av Losec i stället för andra snarlika dyrare preparat. Det slår igenom i kostnaderna och vi får mer hälsa för pengarna, säger Ann-Christin Tauberman.

Det är stora skillnader i kostnadsutveckling mellan olika landsting. Kostnaderna ökade mest i Landstinget i Uppsala län. Ökningen där var 9,8 procent. Kostnaderna minskade samtidigt i två landsting. Störst minskning hade Landstinget i Västmanland där kostnaden sjönk 2,4 procent. Skillnader mellan olika län beror bland annat på att landstingen arbetar olika mycket med att föra över kostnader från läkemedelsförmånen till slutenvården.

Landsting, kostnader mellan januari - mars 2007 i miljoner kronor, samt förändring i procent:
Uppsala: 168 miljoner kronor, 9,8 %,
Blekinge: 78 miljoner kronor, 5,1 %,
Sörmland: 141 miljoner kronor, 5,1 %,
Dalarna: 151 miljoner kronor, 4,2 %,
Halland: 154 miljoner kronor, 4,0 %,
Östergötland: 204 miljoner kronor, 3,7 %,
Västerbotten: 153 miljoner kronor, 3,7 %,
Västernorrland: 141 miljoner kronor, 3,5 %,
Kronoberg: 102 miljoner kronor, 3,4 %,
Skåne: 720 miljoner kronor, 3,2 %,
Jönköping: 175 miljoner kronor, 2,7 %,
Norrbotten: 148 miljoner kronor, 2,6 %,
Västra Götaland: 820 miljoner kronor, 1,9 %,
Gävleborg: 153 miljoner kronor, 1,8 %,
Kalmar: 117 miljoner kronor, 1,7 %,
Gotland: 30 miljoner kronor, 1,6 %,
Örebro: 132 miljoner kronor, 1,0 %,
Värmland: 166 miljoner kronor, 0,9 %,
Stockholm: 974 miljoner kronor, 0,5 %,
Jämtland: 67 miljoner kronor, -0,3 %,
Västmanland: 131 miljoner kronor, -2,7 %,
Totalt: 4 925 miljoner kronor, 2,4 %,

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008