Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Raptiva tillbaka i förmånen med begränsad subvention

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har beslutat att psoriasisläkemedlet Raptiva från och med den 31 mars åter ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel, men endast för en begränsad grupp patienter.

Raptiva är ett läkemedel som används för att behandla psoriasis. Sjukdomen är svårbehandlad och därför finns det ett värde i att ha flera behandlingsalternativ. Behandling med Raptiva kostar cirka 130 000 kronor per år. LFN bedömer att förstahandsbehandling med Raptiva inte är kostnadseffektivt i förhållande till de alternativ som finns.

Raptiva har en annan verkningsmekanism och biverkningsprofil än alternativen. Raptiva får därför begränsad subvention och ingår i förmånerna endast för behandling av patienter där annan behandling, inklusive TNF-alfahämmare, är olämplig.

- LFN ska se till att samhället får ut så mycket hälsa som möjligt för de pengar som satsas på läkemedel. Raptiva subventioneras därför för en begränsad grupp patienter, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

All marknadsföring av Raptiva måste tydligt informera om den begränsning som gäller för förskrivning med subvention.

- Vår främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska subventioneras med skattemedel. Våra beslut leder till att vi får bästa möjliga användning av de pengar samhället sätter av för läkemedel, säger Ann-Christin Tauberman.

LFN hanterar drygt 9 000 ansökningar om pris och subvention per år. De allra flesta inom ramen för det så kallade generiska utbytet, som innebär att Apoteket byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian. Sedan generikareformen trädde i kraft i oktober 2002 beräknas samhället ha sparat drygt sju miljarder kronor på läkemedelsbytena.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008