Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Boehringer fällt för vilseledande information om LFN

NBL fäller Boehringer Ingelheim för vilseledande information. Företaget har i sin information utan grund påstått att LFN funnit att blodtrycksläkemedlet Micardis är kostnadseffektivt och att det därför bör vara ett förstahandspreparat.

Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL) anser att Boehringer Ingelheim handlat i strid med god sed på läkemedelsinformationens område. Det genom att i en presentation av blodtrycksläkemedlet Micardis göra vilseledande påståenden om att LFN förordat preparatet eftersom det är kostnadseffektivt.

Att utan grund påstå att LFN funnit att ett läkemedel är kostnadseffektivt är ett allvarligt åsidosättande av informationsreglerna enligt NBL. Boehringer Ingelheim kommer därför att få betala en avgift på 100 000 kr.

Det var vid en presentation vid läkemedelsrådet Region Skåne som företaget i sin presentation uppgett att Micardis är minst lika effektivt som övriga läkemedel av denna typ (angiotensin II-receptorantagonister) och har ett lägre pris varför Micardis är kostnadseffektivt och bör vara ett förstahandspreparat bland dessa. Företaget angav LFN som referens vid detta påstående.

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008