Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya utbytesgrupper för magsyraläkemedel 1 maj 2006

I samband med att Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) beslut i genomgången av magsyraläkemedel börjar gälla 1 maj kommer utbytesgrupperna att ändras. De läkemedel som förlorar sin subvention kommer inte längre ingå i utbytet på landets apotek.

Flera läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra förlorar sin subvention den 1 maj, däribland Losec, Losec Mups, Tagamet och Pepcidin. Det är en följd av den granskning av subventionerna för läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra som LFN presenterade i januari i år. För att patienten ska få sitt läkemedel subventionerat måste förskrivaren i fortsättningen således skriva ut någon av de övriga produkter som kommer att vara subventionerade även efter 1 maj.

LFN:s beslut innebär också förändringar inom utbytbarhetssystemet. Ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna kan inte vara utbytbart mot ett annat läkemedel. Exempelvis kommer Losec inte längre vara utbytbart mot andra produkter som innehåller den aktiva substansen omeprazol.

Det är viktigt att poängtera att utbytesgrupperna kontinuerligt förändras utifrån avregistreringar samt nytillkomna produkter varför listan uppdateras regelbundet.

Utbytesgrupper för cimetidin tablett 200 mg, 400 mg och 800 mg samt cimetidin injektionsvätska 100 mg/ml upphör eftersom endast en produkt (Acinil) återstår i respektive grupp. Likaså upphör utbytesgrupperna för famotidin tablett 20 mg och 40 mg då endast en produkt (Famotidin Hexal) återstår i respektive grupp.

Utbytesgrupper för rabeprazol tablett 10 mg och 20 mg (Pariet) upphör eftersom samtliga produkter i dessa grupper förlorar sin subvention.

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008