Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelskostnaderna ökade med 3,8 procent under 2008

Landstingens kostnader för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet uppgick till nästan 20,7 miljarder kronor under 2008. Det är en ökning med 3,8 procent jämfört med motsvarande period förra året, men något mindre än 2007 då ökningen var 4,2 procent.

Kostnaderna för subventionerade läkemedel fortsätter att stiga och läkemedlen mot reumatism och diabetes ökade mest. Fördelat per landsting ökade kostnaderna mest i Gotlands kommun. Jämtlands läns landsting var det enda lanstinget vars kostnader minskade.

- Vårt uppdrag är att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel. En viktig del i detta arbete är våra granskningar av läkemedelssortimentet som sätter prispress på läkemedelsföretagen och leder till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Det är glädjande att se att våra granskningar frigör pengar som kan användas inom andra angelägna områden i hälso- och sjukvården, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Kostnaderna för läkemedel mot magsyra står för den största kostnadsminskningen. Subventionens omfattning för denna grupp minskade med 90 miljoner kronor under 2008. Det är delvis ett resultat av TLV:s granskning av magsyraläkemedel som presenterades under 2006.

Andra läkemedelsgrupper vars kostnader minskade är blodtrycksläkemedlen beta-blockerare och kalciumantagonister, som minskade med 21 respektive 56 miljoner kronor. Kostnadsminskningen för dessa läkemedelsgrupper är delvis ett resultat av TLV:s granskning av läkemedel mot högt blodtryck som presenterades i februari 2008.

Den största ökningen inom högkostnadsskyddet står läkemedel mot reumatism för. Gruppen ökar med 21 procent till nästan 1,6 miljarder kronor. Ökningen beror till stor del på fortsatt ökad användning av biologiska läkemedel. En annan grupp som ökar är läkemedel mot diabetes som ökar med åtta procent till drygt 1,1 miljarder kronor.

TLV ska totalt granska 49 läkemedelsgrupper. Hittills har läkemedel mot magsyra, migrän, astma, hosta och KOL, högt blodtryck och depression granskats.

Tabell: subventionens omfattning 2008 och förändring i procent sedan 2007, per landsting
Landsting
Subventionens omfattning 2008 (miljoner kr)
Förändring i % jämfört med 2007
Gotland
132
7,8%
Västmanland
577
6,7%
Örebro
571
6,4%
Blekinge
336
5,7%
Stockholm
4 184
5,5%
Dalarna
650
5,3%
Kronoberg
437
5,0%
Uppsala
711
4,6%
Skåne
3 024
4,6%
Kalmar
490
4,4%
Halland
649
4,2%
Södermanland
593
3,9%
Västernorrland
594
3,2%
Gävleborg
631
2,6%
Västra Götaland
3 360
2,4%
Norrbotten
602
2,0%
Östergötland
839
1,7%
Västerbotten
623
1,2%
Värmland
678
1,1%
Jönköping
719
0,0%
Jämtland
267
-02%
Riket
20 667
3,8%

Sidinformation


Publicerad
11 februari 2009