Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV välkomnar förslag som sänker läkemedelspriser

TLV välkomnar Läkemedelsindustriföreningens (LIF:s) förslag om att sänka priserna på originalläkemedel med 65 procent vid patentutgångar. TLV har i dialog med LIF tagit fram en plan för hur prissänkningarna ska genomföras. Bland annat kommer läkemedelsföretagen få en uppmaning om att skicka in en ansökan om att sänka sina priser.

LIF:s förslag innebär att priset på de originalläkemedel där det finns kopior till lägre pris, så kallade generika, ska sänkas med 65 procent jämfört med det pris som gällde 12 månader innan patentets utgång.

För läkemedel där patentet gått ut före den 1 oktober 2002 föreslås utgångspunkten vara det pris som gällde den 1 september 2001, eller ett väldokumenterat pris som gällde 12 månader innan patentutgång. Priset bör dock inte bli lägre än de billigaste jämförbara generiska läkemedlen.

– Vi välkomnar LIF:s förslag som en del i finansieringen av den höjda apoteksmarginalen. Det ligger också i linje med vårt uppdrag som går ut på att samhället ska få så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som går till läkemedel, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

TLV har i dialog med LIF tagit fram en plan för hur prissänkningarna ska bli verklighet. Bland annat uppmanar TLV nu läkemedelsföretagen, även de företag som inte är medlemmar i LIF, att sänka sina priser för de läkemedel som utsätts för generisk konkurrens.

Ansökan om prissänkning ska vara TLV tillhanda senast den 6 maj. De företag som inte skickat in en ansökan i tid eller vars ansökan inte innebär en tillräcklig sänkning kommer att få ett beslut om prissänkning senast den 13 maj.

– De prissänkningar som föreslås är inte en ersättning för våra sedvanliga läkemedelsgenomgångar, utan ska ses som ett fokuserat arbete för att snabbt uppnå besparingar med rimliga prissänkningar, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Mellan den 20 maj och 17 juni kommer TLV tillsammans med landstingen och läkemedelsföretagen analysera konsekvenserna av om vissa originalläkemedel utträder ur förmånen. TLV kommer att på sin hemsida publicera vilka läkemedel som fått prissänkningar efter egen ansökan eller efter beslut på TLV:s initiativ. Alla prissänkningar som är ett resultat av detta arbete ska träda ikraft samtidigt den 1 juli.

Sidinformation


Publicerad
20 april 2009