Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Blodtrycksläkemedlet Zanidip utesluts ur högkostnadsskyddet

Den 10 juli 2009 försvinner Zanidip ur högkostnadsskyddet enligt ett beslut från Regeringsrätten. Zanidip är nästan åtta gånger dyrare än andra läkemedel i högkostnadsskyddet med motsvarande effekt.

–Det är inte rimligt att subventionera dyra läkemedel när det finns andra i högkostnadsskyddet som ger likartad effekt till betydligt lägre pris. Vårt uppdrag är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Zanidip är ett av de läkemedel som TLV granskade i genomgången av läkemedel mot högt blodtryck. Genomgången presenterades i februari 2008 och innehöll beslutet att utesluta Zanidip ur högkostnadsskyddet eftersom det är för dyrt i relation till dess medicinska effekt. Läkemedelsföretaget Meda, som säljer Zanidip, har inte kunnat visa att Zanidip är bättre än likartade läkemedel som kostar betydligt mindre.

Läkemedelsföretaget Meda har överklagat TLV:s beslut. Samtidigt begärde företaget inhibition vilket syftar till att skjuta upp TLV:s beslut att utesluta Zanidip. Nu har inhibitionsfrågan prövats i alla rättsliga instanser: länsrätt, kammarrätt och slutligen Regeringsrätt som har beslutat att upphäva inhibitionsbeslutet för Zanidip. Det betyder att Zanidip utesluts ur högkostnadsskyddet från och med den 10 juli 2009, oavsett var i processen överklagandet befinner sig.

– Enligt lagen ska våra beslut träda ikraft med omedelbar verkan även om beslutet överklagas. Vi har väntat på Regeringsrättens dom i inhibitionsfrågan. Den betyder att det blir svårare för företag att få inhibition och att våra beslut kommer att träda ikraft på det datum vi har beslutat. För skattebetalarna betyder beslutet att vi inte lägger skattemedel på subvention av onödigt dyra läkemedel, säger Gunilla Hulth-Backlund.

De patienter som har recept på Zanidip kommer inte få ut detta läkemedel med subvention från och med den 10 juli, såvida de inte betalar hela summan för läkemedlet ur egen ficka. Om dessa patienter vill ha subventionerad läkemedelsbehandling måste de uppsöka en läkare för att diskutera sin medicinering.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) främsta uppgift är att besluta om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras av samhället. Tandvård subventioneras med 6 miljarder kronor om året. Läkemedel och förbrukningsartiklar subventionerades med drygt 20 miljarder kronor 2008.

Liten ordlista

Regeringsrätten är högsta juridiska instans för förvaltningsmässiga mål vilket TLV:s beslut är exempel på. Om ett beslut i länsrätten överklagas kan det prövas i kammarrätt. Om beslutet överklagas igen kan det prövas av Regeringsrätten. Regeringsrättens beslut spelar stor roll för praxisbildningen det vill säga för framtida beslut.

Inhibition innebär att ikraftträdandet av ett beslut skjuts upp tills domstol fattat beslut i frågan. Ett företag, i detta fall läkemedelsföretaget Meda, har begärt inhibition så att Zanidip subventioneras under den tid som TLV:s beslut prövas i domstol.

Zanidip tillhör läkemedelsklassen kalciumflödeshämmare i gruppen blodtryckssänkande läkemedel. Den substans i Zanidip som ger den medicinska effekten är lerkanidipin. Kalciumflödeshämmare vidgar de små blodkärlen och sänker därmed blodtrycket.

I TLV:s läkemedelsgenomgångar granskas läkemedel systematiskt, användningsområde för användningsområde. Varje läkemedel i gruppen prövas på nytt mot TLV:s beslutskriterier för att se om de fortfarande ska subventioneras. Målet är att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som går till subvention av läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
9 juli 2009