Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV föreslår förlängda prisperioder vid utbyte av läkemedel

TLV vill ändra reglerna för hur länge priset på generika ska gälla. TLV föreslår en förlängning av prisperioden från en till fyra månader för att öka patientsäkerheten och skapa effektivare logistik med bibehållen god prispress. Samtidigt förlängs även framförhållningen mellan beslut och prissättningsperiod till fyra månader.

- Vi ska bidra till ökad tillgänglighet och service på apoteksmarknaden utan att kostnaderna för landsting och patienter ökar. Med den här förändringen fortsätter vi att pressa priserna på generika, vi underlättar för patienten och minskar kostnader för bland annat logistik och distribution, säger Magnus Thyberg, projektchef för TLV:s arbete med apoteksomregleringen.

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har fått en rad uppgifter att lösa i samband med att den svenska apoteksmarknaden omregleras. I myndighetens uppdrag ingår att se över prissättningen av generika. TLV har under våren och sommaren genomfört ett omfattande analysarbete. I arbetet har ett flertal aktörer nationellt och internationellt intervjuats.

TLV har nu beslutat att föreslå att prissättningsperioderna för generika ska förlängas från en månad till fyra månader. Samtidigt skall även framförhållningen mellan beslut och prissättningsperiod förlängas från en månad till fyra månader. TLV väljer att redan nu flagga för den planerade förändringen för att ge alla aktörer på marknaden tidigast möjliga information om förändringen.

- De förändringar vi föreslår kommer att leda till färre läkemedelsbyten vilket underlättar för patienterna. Det kommer också att leda till ökad leveranssäkerhet, lägre kostnader samt underlätta hanteringen för tillverkare, distributörer och apotek, säger Magnus Thyberg.

TLV arbetar nu med att ta fram föreskrifter som sedan skickas på remiss. Därefter sker ett slutligt beslut efter eventuella justeringar. TLV arbetar för att det nya regelverket ska träda i kraft senast vid årsskiftet.


Välkommen till seminarium om apoteksmarknadens omreglering

På seminariet presenteras innebörden av TLV:s föreskrifter och arbetet med tillsyn över regelverket. Syftet är ge en djupare förståelse för hur de ska användas i praktiken och att svara på frågor. Läkemedelsverket deltar för att ge en uppdatering om ansökningar för att driva öppenvårdsapotek samt om den nationella apotekssymbol som är under framtagning.

Tid: Tisdagen 25 augusti kl 9-11.30. Kaffe serveras innan seminariet från kl. 08.30
Plats: Solna Access, Sundbybergsvägen 1, Solna. Konferenslokal Filmstaden
Anmälan: Senast 24 augusti.

Sidinformation


Publicerad
24 augusti 2009