Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utveckling av prissättningssystemet för läkemedel kan spara miljardbelopp

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar idag en rapport till regeringen som visar att prissättningssystemet för läkemedel kan utvecklas. Genom läkemedelsindustrins aktiva medverkan kan miljardbelopp sparas.

- TLV beräknar att de föreslagna förbättringarna sammantaget kan spara nästan 3 miljarder över en treårsperiod, säger Gunilla Hulth Backlund, generaldirektör på TLV.

Myndigheten har identifierat en rad utvecklingsmöjligheter när det gäller det värdebaserade prissättningssystemet. Det handlar bland annat om åtgärder såsom effektivare omprövningar av vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet. Detta bedöms spara 900 miljoner kronor. Utöver detta kan upp till 2 miljarder kronor sparas genom att läkemedelsindustrin aktivt medverkar till kostnadskontroll.

I de fall denna aktiva medverkan inte leder till de förväntade besparingarna finns det andra vägar att utveckla prissättningssystemet. Dessa alternativ presenteras närmare i rapporten.

Dessutom är samverkan med landstingen, i deras arbete med att uppnå en rationell och kostnadseffektiv läkemedelanvändning, en viktig förutsättning för att få ut full effekt av TLV:s åtgärder.

TLV föreslår också att regeringen överväger åtgärder för att stimulera klinisk forskning.

Rapporten innehåller därutöver en rad andra åtgärder och förslag.

Fakta om värdebaserad prissättning

En viktig utgångspunkt i TLV:s beslut är att läkemedel som subventioneras med skattemedel och ingår i högkostnadsskyddet ska vara kostnadseffektiva. TLV ser i sin bedömning av ett läkemedels kostnadseffektivitet till alla de positiva effekter ett läkemedel har på människors hälsa och livskvalitet. Det innebär att myndigheten tar hänsyn till om behandlingen leder till att patienter behöver uppsöka sjukvård mer sällan, drabbas av biverkningar, slipper en operation, kan arbeta istället för att vara sjukskriven, med mera. Målet är få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna.

Sidinformation


Publicerad
13 april 2010