Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fortsatt sortimentsbredd av migränläkemedel i högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelförmånsverket, TLV, har granskat alla triptanläkemedel mot migrän i högkostnadsskyddet. Granskningen visar på behov av ett brett sortiment men också på stora prisskillnader trots likvärdig medicinsk effekt. Behandling av migrän ska därför inledas med generiskt sumatriptan, andra dyrare triptanläkemedel får endast användas när sumatriptan inte ger tillräcklig effekt.

Migrän är en allvarlig sjukdom som kräver ett brett sortiment av läkemedel. Skillnaderna i effekt och biverkan mellan triptanläkemedel är små men stora avseende pris. Därför har TLV beslutat att begränsa subventionen av triptanläkemedel så att behandling mot migrän inleds med generiskt sumatriptan.

- Generiskt sumatriptan kostar cirka fem kronor per tablett. Andra triptanläkemedel kan kosta upp till 55 kronor per tablett. Dyra läkemedel ska inte subventioneras som förstahandsalternativ när det finns läkemedel med samma verksamma innehåll till lägre pris, säger Gustaf Befrits, hälsoekonom på TLV.

Läkemedlet ImigranNovum utesluts ur högkostnadsskyddet då det finns flera läkemedel med samma innehåll som kostar en tiondel. Beslutet beräknas frigöra 15 miljoner kronor per år, pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

- Vår granskning har också satt press på läkemedelsföretagen som sänkt priserna på sumatriptanläkemedel. TLV:s uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengar som går till subvention av läkemedel, säger Gustaf Befrits.

Beslutet att samtliga triptanläkemedel med undantag för sumatriptan får begränsad subvention gäller endast vid nyinsättning vid behandling av migrän hos vuxna patienter.

Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010.

Sidinformation


Publicerad
30 juni 2010