Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV förlänger dispens i det generiska utbytet

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, föreslår att den dispens som innebär att apoteken vid leveransproblem snabbare kan erbjuda kunden det billigaste receptbelagda läkemedlet på marknaden ska gälla även 2011. Dispensen förlängs då den gett önskat resultat samtidigt som andelen byten till billigaste läkemedel har varit stabil.

- Apoteksmarknaden befinner sig fortfarande i en omställningsperiod. Samtidigt ser vi att dispensen inte har minskat andelen byten till billigaste läkemedel. Det finns alltså både ett behov och en möjlighet att förlänga den dispens som gör det möjligt för apoteken att beställa hem den näst billigaste varan om den billigaste inte är tillgänglig, säger Magnus Thyberg chef för apoteksavdelningen på TLV.

Dispensen innebär att TLV markerar tre varor inom varje förpackningsstorleksgrupp som "periodens vara" i stället för en. För apotekens del innebär det att de, liksom hittills, ska beställa och expediera det billigaste alternativet på marknaden. Regelverket förändras alltså inte i detta avseende. Skillnaden är att apoteken nu kan erbjuda apotekskunderna det näst billigaste direkt i de undantagsfall som uppstår när leveransproblem uppkommer. Apoteken kommer alltså inte att fritt få välja mellan de tre varorna.

Förslag om en förlängning av dispensen i det generiska utbytet har gått ut på remiss. Ambitionen är att fatta ett beslut den 15 november 2010, så att beslutet kan tillämpas vid de ansökningar som görs inför prisperioden januari 2011. Beslutet är tänkt att gälla längst till och med december 2011 men kan sluta att gälla i förtid om så krävs.

Sidinformation


Publicerad
25 oktober 2010