Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s granskning av smärtläkemedel ger sortimentsbredd till lägre pris

Idag presenterar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, en granskning av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Granskningen har lett till att ett brett sortiment kvarstår, att smärtstillande läkemedel för utvärtes bruk inte längre kommer att ingå i högkostnadsskyddet och förändrad subventionsstatus för några läkemedel. Granskningen frigör stora resurser som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

- Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel. De som har de största behoven ska få mer av resurserna. Därför gör vi genomgångar av läkemedelssortimentet, säger Magnus Köping-Höggård, medicinsk utredare på TLV.

Geler och sprayer för utvärtes bruk som används i samband med muskel- och ledskador, exempelvis sportskador, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet eftersom tillståndet bedöms vara av låg svårighetsgrad. Ett beslutskriterium för TLV är att de med de största medicinska behoven ska få mer av vårdens resurser. Dessutom har företagen inte visat att nyttan av dessa läkemedel uppväger kostnaden. Beslutet beräknas frigöra 5 miljoner kronor per år.

TLV anser att det finns ett behov av ett brett sortiment smärtläkemedel i högkostnadsskyddet. Därför tillåter TLV en viss prisskillnad för dessa läkemedel. För flertalet läkemedel får behandlingskostnaden inte överstiga 3 kronor per dag vid normaldos. De företag som har valt att inte sänka priset på läkemedel inom denna läkemedelsgrupp kommer inte längre att få sina läkemedel subventionerade. De prissänkningar som har skett beräknas frigöra 10 miljoner kronor per år.

- Granskningen har också visat att det finns behov av att begränsa användningen av läkemedlen Celebra och Arcoxia till patienter med hög risk för blödningar och för patienter med hög risk för magtarmbiverkningar, till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår. De är bara kostnadseffektiva för vissa patienter. Dyra läkemedel ska bara subventioneras för dem som verkligen behöver dem, säger Magnus Köping-Höggård.

Under våren 2010 fattade TLV beslut om att inte längre subventionera hyaluronsyra och glukosamin. De besluten beräknades frigöra drygt 80 miljoner kronor per år. Sammantaget frigör genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel nästan 100 miljoner kronor per år.

Granskningen har gjorts i samverkan med bland annat Socialstyrelsen inom ramen för deras arbete med att ta fram Nationella riktlinjer för vård av rörelseorganens sjukdomar.

Besluten träder i kraft den 1 februari 2011.

Läkemedel som utesluts:

  • Zon gel (ketoprofen)
  • Ketoflex gel (ketoprofen)
  • Orudis gel (ketoprofen)
  • Siduro gel (ketoprofen)
  • Ibumetin gel (ibuprofen)
  • Eeze kutan spray (diklofenak)
  • Xefo (lornoxikam)
  • Xefo akut (lornoxikam)

Läkemedel som får begränsad subvention:

  • Celebra (celecoxib)
  • Arcoxia (etoricoxib)

Sidinformation


Publicerad
27 oktober 2010