Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subvention av Nexium, esomeprazol och omeprazol

Från och med den 15 januari 2011 gäller nya beslut om hur läkemedlet Nexium är subventionerat. Sedan årsskiftet finns även kopior, generika, av Nexium, esomeprazol, med subvention. Generiskt omeprazol ger dock fortfarande likvärdig effekt som esomeprazol till avsevärt lägre pris.

Under oktober 2010 beslutade vi att Nexium skulle uteslutas ur högkostnadsskyddet eftersom det fanns likvärdiga läkemedel till avsevärt lägre pris. Sedan årsskiftet finns kopior av Nexium med subvention. Läkemedelsföretaget har ansökt om och beviljats subvention för Nexium 40 mg 100 tabletter till ett pris som ligger i nivå med det dyraste generiska alternativet. Beslutet gäller från och med den 15 januari 2011.

Generiskt esomeprazol kan bli kostnadseffektivt jämfört med övriga protonpumpshämmare, till exempel generiskt omeprazol, om priset sjunker ytterligare. Om utvecklingen blir en annan kommer TLV att ta upp samtliga beslut till ny prövning.

Generiskt omeprazol är fortfarande det mest kostnadseffektiva behandlingsvalet.

Detta ingår i högkostnadsskyddet även efter 15 januari 2011

  • generiskt omeprazol som finns i 20 mg och 40 mg i samtliga förpackningsstorlekar (generell subvention). Flertalet läkemedelskommittéer rekommenderar 2 x 20 mg omeprazol istället för 1 x 40 mg omeprazol eftersom prisskillnaden är stor.
  • generiskt esomeprazol som finns i 20 mg och 40 mg i samtliga förpackningsstorlekar (generell subvention).
  • Nexium Astra Zeneca 40 mg i förpackningsstorleken 100 (generell subvention)
  • Nexium HP
  • Nexium enterogranulat (begränsad subvention)

Från och med den 1 februari 2011 finns periodens vara av esomeprazol.

Detta ingår inte längre i högkostnadsskyddet sedan den 15 januari 2011

  • Nexium 20 mg (gäller alla förpackningsstorlekar)
  • Nexium 40 mg i förpackningarna 14 och 56 tabletter
  • Parallellimporterat Nexium 40 mg i förpackning 100 tabletter

Sidinformation


Publicerad
19 januari 2011