Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV startar en översyn av apotekens ersättning

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, startar nu sin översyn av apoteksmarknaden där man granskar om statens ersättning till apoteken ligger på rätt nivå. - I arbetet med översynen ska vi vid flera tillfällen informera och ge apoteksaktörerna möjlighet att ge synpunkter, säger Magnus Thyberg, chef för Apoteksavdelningen på TLV. Vi vill inte att en eventuell förändring av ersättningen ska komma som en överraskning.

Inför att det svenska apoteksmonopolet togs bort 2009 fick TLV i uppdrag att skapa förutsättningar för en fungerande apoteksmarknad. Då höjdes den ersättning som apoteken får för att sälja läkemedel i högkostnadsskyddet, den så kallade handelsmarginalen. Kostnaden för att höja handelsmarginalen beräknades till omkring 460 miljoner kronor och finansierades genom skärpta regler för utbyte av läkemedel och genom en prissänkning på originalläkemedel.

- Vårt uppdrag var att stimulera marknaden och ge förutsättningar för fler apotek. I dag kan vi se att Sverige fått 200 nya apotek och att flera nya apoteksföretag har etablerats, säger Magnus Thyberg.

Nu startar TLV en översyn för att se om målet för den nya apoteksmarknaden nåtts och om nivån på handelsmarginalen behöver justeras. I översynen ska TLV följa upp den svenska apoteksmarknaden och även ta del av andra länders erfarenheter, exempelvis från Norge och Danmark.

- Vi ska granska om statens ersättning till apoteken ligger på rätt nivå så att Sveriges apotek har förutsättningar att ge god tillgänglighet och service till sina kunder. Vi räknar med att vara klara med översynen under våren 2012, och en eventuell förändring av handelsmarginalen kan träda i kraft i januari 2013, säger Magnus Thyberg.

Fakta om handelsmarginalen
Med handelsmarginal menas den ersättning som apoteken får för att expediera ett förskrivet läkemedel inom högkostnadsskyddet. Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens inköpspris och försäljningspris. Inför omregleringen höjdes handelsmarginalen från 16,5 till 18 procent för att stimulera och skapa förutsättningar för en fungerande apoteksmarknad. Syftet med handelsmarginalen är att ge rimliga förutsättningar för lönsamhet så att vi får god service och tillgänglighet på apotek.

Fakta om utbyte av läkemedel på apotek
Apoteken byter ut receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet när det finns läkemedel till lägre pris med likvärdig effekt, så kallade generika. Läkemedelsverket granskar alla utbytbara läkemedel och bara de som har likvärdig effekt blir godkända för utbyte. TLV beslutar om reglerna för utbyte av läkemedel.

Tidtabell
Februari Information om översyn presenteras på tlv.se/handelsmarginal och en tidsplan presenteras
September Insamling av historisk och aktuell data samt internationell jämförelse m.m.
December Första delrapport klar
Mars 2012 Beslut om nivå på handelsmarginal
2013 Eventuell ny handelsmarginal träder ikraft

Sidinformation


Publicerad
23 februari 2011