Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV stryker begränsningen för losartan

Från och med den 1 maj tas begränsningen bort för substansen losartan i läkemedelsförmånen, men inte för övriga ARB-läkemedel. Samtidigt kommer inte originalläkemedlet Cozaar att subventioneras av samhället, eftersom det kostar nästan tio gånger mer än generiskt losartan.

TLV har beslutat att ta bort begränsningen på losartan. Begränsningen innebar att substansen endast subventionerats för patienter som prövat men inte kunde använda ACE-hämmare. Anledningen till att TLV införde begränsningen 2008 var att prisskillnaderna var så stora att losartan inte ansågs kostnadseffektivt. Nu finns generiskt losartan i samma prisnivå som ACE-hämmare, därför finns det inte längre någon grund för att ha en begränsad subvention.

- Det innebär att förskrivarna nu direkt kan skriva ut blodtrycksmediciner med losartan, säger avdelningschef Anna Märta Stenberg på TLV.

TLV har också beslutat att originalläkemedlet Cozaar inte längre kommer att subventioneras av samhället. Det kostar upp till tio gånger mer än generiskt losartan som ingår i högkostnadsskyddet och företaget har valt att inte sänka sitt pris till en nivå som TLV anser är rimlig. Besluten, som kan frigöra 40 miljoner kronor, innebär att förskrivare måste skriva ut generiskt losartan för att losartan ska subventioneras.

- Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de pengar samhället avsätter för subvention av läkemedel. Pengarna ska räcka till så mycket som möjligt och andra patientgrupper får inte riskera att bli utan effektiv behandling, säger Anna Märta Stenberg.

Besluten kommer att börja gälla från den 1 maj 2011.

Sidinformation


Publicerad
8 mars 2011