Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny regel för utbyte av läkemedel underlättar för apotek, apotekskunder och läkare

Vi ändrar i föreskriften för utbyte av läkemedel. Förändringen innebär att apotek kan byta till ett likvärdigt läkemedel utan att behöva kontakta läkare om medicinen på patientens recept inte längre ingår i högkostnadsskyddet. För att detta ska gälla ska receptet vara utskrivet då läkemedlet var subventionerat. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2011.

I december 2010 skickade vi ut ett förslag till berörda på ändring i föreskriften om prissättning och utbyte av läkemedel. En av ändringarna syftar till att underlätta för apotek, apotekskunder och läkare när patienten vill hämta ut ett läkemedel som inte längre ingår i högkostnadsskyddet.

Från och med den 1 maj 2011 har apoteken förutsättningar och befogenhet att byta ut ett sådant läkemedel till ett likvärdigt. För att regeln ska gälla måste receptet är utskrivet när läkemedlet fortfarande var subventionerat.

Den nya regeln för utbyte börjar gälla den 1 maj 2011.

Apoteken är en del av hälso- och sjukvården och bidrar till att vi får mer hälsa för pengarna när de byter till det läkemedel som har lägst pris. Det generiska utbytet frigör pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

Nya regler för prissättning skjuts fram
Den del av föreskriften som reglerar hur priset ska kunna sänkas på originalläkemedel som har generisk konkurrens arbetar vi vidare med. Vi behöver titta närmare på de synpunkter vi har fått från berörda remissinstanser.

Sidinformation


Publicerad
13 april 2011