Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya regler för pris på originalläkemedel med generisk konkurrens skjuts fram

I december 2010 skickade vi ut ett förslag till berörda på ändring i föreskriften om prissättning och utbyte av läkemedel. Vi behöver titta närmare på synpunkter i remissvaren om hur priset ska kunna sänkas på originalläkemedel som har generisk konkurrens. Vi vill skapa rimliga förutsättningar för att mindre förpackningar ska kunna vara kvar i högkostnadsskyddet.

Reglerna om prissättning av utbytbara läkemedel som har fått generisk konkurrens kan vi komma att remittera igen. Vi har fått in synpunkter i remissvaren från berörda som vi vill väga in när vi utvecklar regelverket. Vi vill skapa rimliga förutsättningar för att mindre förpackningar ska kunna vara kvar i högkostnadsskyddet. Mindre förpackningar har ett värde för patienten, till exempel för att hitta rätt dosering av läkemedel.

Den del i föreskriften som berör utbyte av läkemedel som inte längre ingår i högkostnadsskyddet kommer att börja gälla den 1 maj 2011.

Sidinformation


Publicerad
13 april 2011