Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Horribla priser på läkemedel drabbar patienter

Läkemedelsföretag utnyttjar en utpressningsliknande situation för att tjäna extrema summor på läkemedel för människor med allvarliga och sällsynta sjukdomar. TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har nu beslutat att inte låta ett läkemedel mot Gauchers sjukdom ingå i högkostnadsskyddet eftersom företaget begärt ett orimligt högt pris.

- Det är verkligen olyckligt att företagets agerande ska behöva drabba patienterna, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på TLV. Om ett diabetesläkemedel vore lika dyrt skulle Sveriges subvention av läkemedel bara räcka till att behandla en procent av alla människor med diabetes. Sedan skulle pengarna som idag går till högkostnadsskyddet vara helt slut. Det vore djupt orättvist att behandla människor olika beroende på om de har en ovanlig eller vanlig sjukdom.

I Sverige finns 60 personer som har den sällsynta och allvarliga sjukdomen Gauchers sjukdom. Nio av patienterna behandlas redan i dag med läkemedlet, eftersom företaget gett dem gratis behandling i avvaktan på TLV:s beslut.

- Läkemedelsföretagen utnyttjar en utpressningsliknande situation för att tjäna enorma summor på så kallade särläkemedel för människor med sällsynta sjukdomar. TLV:s uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som vi lägger på läkemedel, säger Gunilla Hulth-Backlund.

EU införde 2002 avsevärda ekonomiska lättnader för industrin därför att man ville främja forskningen av särläkemedel. Företagen fick också marknadsexklusivitet i tio år från att läkemedlet blivit godkänt.

Enligt aktuella rön finns det upp till 8 000 olika sällsynta sjukdomar som kan drabba sex procent av befolkningen någon gång under livet. Det innebär att över 500 000 människor i Sverige kan komma att drabbas av en sällsynt sjukdom.

Antalet särläkemedel ökar kraftigt. Om TLV accepterade priser på den nivå som företaget begär skulle de 20 miljarder som staten ger i bidrag till högkostnadsskyddet varje år, endast räcka till att behandla 4 000 människor i Sverige.

- Trots de ekonomiska lättnader som läkemedelsföretaget fått i Europa begär de dubbelt så mycket för läkemedlet i Sverige jämfört med vad det kostar i USA. Att säga ja till en sådan ansökan skulle i princip innebära fri prissättning på alla läkemedel mot sjukdomar med samma eller högre svårighetsgrad.

Sidinformation


Publicerad
2 maj 2011