Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Framgångsrikt utbyte av läkemedel på apotek frigör miljardbelopp

Utbytet av läkemedel på apotek är en succé. Nya beräkningar visar att läkemedlen skulle ha kostat åtta miljarder mer varje år om inte apotekspersonalen hade bytt till det läkemedel som har lägst pris. Den kritik som apoteksbranschen riktat mot systemet är kraftigt överdriven och ibland felaktig.

I dag presenterar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, en översyn av hur utbytessytemet fungerar.
Apotekspersonalen gör ett viktigt arbete när de byter till det läkemedel som har lägst pris. Företagen som säljer utbytbara läkemedel tävlar om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli det som apotekspersonalen byter till. Det leder till en mycket kraftig priskonkurrens. Nu visar nya beräkningar att läkemedlen annars skulle ha kostat åtta miljarder kronor mer varje år med dagens användning.
- Samhället kan därför satsa miljardbelopp på andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården, som att korta vårdköer eller till att använda nya läkemedel till svårt sjuka, säger TLV:s generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund.

Trots det vill apoteksföretagen ha ett nytt system och har gått till attack mot det svenska utbytessystemet på flera fronter. Den bild de målar upp är att systemet ger sämre patientsäkerhet, är orsaken till att apotekskunder tvingas gå hem utan sitt läkemedel och leder till miljöskandaler.

- Vår översyn visar att deras kritik är starkt överdriven och ibland helt felaktig. Branschen vill ha ett nytt system och vi frågar oss om inte apoteksföretagens angrepp i själva verket handlar om vem som ska få pengarna som utbytet frigör – patienterna eller apoteksföretagen. Vi tycker att det är viktigt att pengarna som frigörs går tillbaka till samhälle och patienter, säger Gunilla Hulth-Backlund.

TLV:s uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till apotek och läkemedel. Det nuvarande utbytessystemet ska tas tillvara eftersom det ger samhället mycket stora värden - det frigör miljardbelopp varje år som kan användas till att hålla svensk hälso- och sjukvård i världsklass.

Fakta om TLV:s översyn av det generiska utbytet

Stabilitetochlångsiktighet
Vi vill skapa stabilitet och ge förutsättningar för långsiktig planering för berörda aktörer. Därför har vi gjort en omfattande översyn av reglerna för utbyte av läkemedel. Patientsäkerhet, tillgänglighet, miljöhänsyn, administration och kostnadseffektivitet har varit särskilt viktiga områden att titta på. Det har gått drygt två år sedan apoteksmarknaden öppnades upp för konkurrens, då nya regler för det generiska utbytet började gälla. Delar av regelverket gäller endast fram till och med 31 december 2011. Vi har analyserat eget material, tagit del av studier och genomfört intervjuer med olika aktörer på marknaden för att få synpunkter.

Apotekspersonalensarbetefrigörmiljarder
Den svenska modellen för utbyte av läkemedel på apotek fungerar väl, ger stora samhällsvinster och frigör flera miljarder kronor varje år. Apotekspersonalen gör ett viktigt arbete när de byter till det läkemedel som har lägst pris. Företagen som säljer utbytbara läkemedel tävlar om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli det som apotekspersonalen byter till. Det leder till en mycket kraftig priskonkurrens. Nu visar nya beräkningar att läkemedlen annars skulle ha kostat 8 miljarder kronor mer varje år med dagens användning.

Periodensvaraochtvåreservalternativ
Vi föreslår att den temporära delen i nuvarande regelverk blir permanent från och med den 1 januari 2012. Det betyder att apoteken ska fortsätta byta ut läkemedel till de alternativ med samma innehåll och marknadens lägsta pris, periodens varor. Vi utser två reserver i varje utbytesgrupp så att apoteken på förhand ska veta vad de ska byta till om periodens vara inte är tillgänglig att beställa.

Förbättringsområden
Det finns områden som behöver utvecklas för att underlätta för berörda. Vi kommer att ta initiativ för att apotekens IT-stöd tydligare ska ange vilket läkemedel som apoteken ska köpa in och sedan byta till. Vi kommer att ta initiativ för att de ska få bättre information och utbildning om hur reglerna ska tillämpas och vi kommer att titta på möjligheter till sanktioner mot läkemedelsföretag som inte levererar till apoteken som överenskommet.

Sidinformation


Publicerad
19 september 2011