Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV bjuder in Apoteksbranschen till samarbete för ökad patientsäkerhet

Tack vare att apotekspersonalen byter ut dyra läkemedel sparar samhället miljardbelopp, men själva utbytet i sig kan innebära vissa risker för patientsäkerheten. Det konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som därför tar initiativ till ett samarbete med branschen kring patientsäkerhet och information.

– TLV anser att de patientsäkerhetsrisker som finns måste tas på allvar och att det är angeläget att få mer kunskap om detta. Därför kommer vi att ta initiativ till en studie som vi vill genomföra i samarbete med branschorganisationerna, säger Magnus Thyberg, chef för apoteksavdelningen på TLV.

TLV presenterade nyligen en översyn om reglerna för utbyte av läkemedel på apotek. I rapporten konstaterar myndigheten att det inte finns något som tyder på att de nya regler som trädde i kraft 2009 har lett till ett ökat antal allvarliga händelser eller biverkningar. Men TLV påpekar samtidigt att själva utbytet i sig innebär en viss risk. Detta har även påtalats av branschen.

– Det är viktigt att titta på hur riskerna med utbytet kan minimeras inom det befintliga utbytessystemet. De nackdelar som utbytet innebär måste också vägas mot fördelarna, bland annat att samhället varje år sparar miljardbelopp som i stället kan användas till annat inom hälso- och sjukvården.

Det är framför allt äldre personer och patienter som använder flera läkemedel som bedöms ha en förhöjd risk att felmedicinera. Läkare har därför möjlighet att antingen välja att det förskrivna läkemedlet inte får bytas ut eller att det förpackas i doser. Även farmacevten har som länk i hälso- och sjukvården en möjlighet att välja en annan förpackning för att undvika risken för felmedicinering. TLV vill nu närmare undersöka hur detta fungerar i praktiken och hur problemen ser ut.

TLV har också bjudit in apoteksföretagen inom Sveriges Apoteksförening till ett fördjupat samarbete kring information och utbildning. Syftet är bland annat att ta del av apotekspersonalens kunskaper och erfarenheter som grund för att utveckla TLV:s arbete.

Faktaruta:
TLV har nyligen presenterat en översyn av reglerna för utbyte av läkemedel på apotek. Översynen visar att den svenska modellen fungerar väl, ger stora samhällsvinster och frigör flera miljarder kronor varje år. Apotekspersonalen gör ett viktigt arbete när de byter till det läkemedel som har lägst pris. Företagen som säljer utbytbara läkemedel tävlar om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli det som apotekspersonalen byter till. Det leder till en mycket kraftig priskonkurrens. Nya beräkningar visar att läkemedlen annars skulle ha kostat 8 miljarder kronor mer varje år med dagens användning. Ett förslag till föreskrifter om utbytet har varit ute på remiss och svaren kommer att analyseras av TLV. De reviderade föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2012.

Sidinformation


Publicerad
26 oktober 2011