Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stöd för två reserver till periodens vara

Vid årsskiftet träder en ny föreskrift i kraft kring reglerna av utbyte på apotek. Det innebär bland annat att det även i fortsättningen kommer att finnas två reservalternativ till periodens vara som apoteken kan byta till.

- Vår sammanställning av remissvaren visar att man över lag är positiv till att ha två reserver till periodens vara, säger Magnus Thyberg chef för apoteksavdelningen på TLV. TLV har under året gjort en översyn av reglerna för utbyte av läkemedel på apotek och presenterar nu en föreskrift som ska ge ett stabilt regelverk.

I en sammanställning av remissvaren framgår att remissinstanserna över lag är positiva till att vi inför två reservalternativ till periodens vara, alltså två likvärdiga alternativ att byta till i andra och tredje hand om periodens vara tar slut. Syftet är att skapa större tillgänglighet på de läkemedel som apotekskunderna behöver.

En del remissinstanser har dock påpekat att det generiska utbytet leder till patientsäkerhetsrisker. De risker som finns måste tas på allvar och det är angeläget att få mer kunskap om detta och om de verktyg som finns för att minimera riskerna, säger Magnus Thyberg. Vi har därför tagit initiativ till en undersökning som vi vill genomföra i samarbete med branschorganisationerna. Vi har också bjudit in apoteksföretagen inom Sveriges Apoteksförening till ett fördjupat samarbete kring information och utbildning.

De nackdelar som själva utbytet i sig medför måste vägas mot fördelarna.

- Det nuvarande systemet är mycket framgångsrikt. TLV:s beräkningar visar att läkemedlen skulle ha kostat åtta miljarder mer varje år om inte apotekspersonalen hade bytt till det läkemedel som har lägst pris. De pengar som utbytet frigör kan användas till angelägna områden inom hälso- och sjukvården, säger Magnus Thyberg.

- Även om modellen fungerar väl finns behov av förbättringar. Vi vill bland annat skapa förutsättningar för god patientsäkerhet och underlätta för apotekspersonal. Vi kommer att förbättra informationen kring vilka läkemedel som är periodens vara och vilka som är reserver. Apotekens Service testar nu den förbättrade informationen för att föra in den i VARA. I december ska informationen publiceras på www.tlv.se. Vi kommer även ta initiativ för bättre information och utbildning om hur reglerna ska tillämpas. Dessutom kommer vi titta på sanktionsmöjligheter mot de läkemedelsföretag som ska leverera periodens vara men som inte levererar som överenskommet, säger Magnus Thyberg.

Sidinformation


Publicerad
14 november 2011