Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya regler pressar priserna på utbytbara läkemedel

Tack vare nya regler kommer priset för flera utbytbara läkemedel att sänkas. Totalt leder den första omgångens beslut, som träder i kraft den 1 december, till att cirka 60 miljoner kronor per år kan frigöras till förmån för andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

De nya takprisreglerna innebär att TLV sänker det accepterade högsta priset på originalläkemedel med 65 procent när en stabil generisk konkurrens uppstått, dock tidigast efter sex månader. Det nya priset blir ett tak, ett högsta pris, för att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet.

- Tack vare takpriserna får vi jämnare, låga priser på utbytbara läkemedel, säger avdelningschef Anna Märta Stenberg på TLV.

TLV har fastställt nya takpriser i ett antal utbytesgrupper. Bland de originalläkemedel för vilka priset har sänkts återfinns bland annat Arimidex, Plavix, Nexium, Durogesic, Casodex, Valtrex, Pantoloc, Optinate Septimum, Tiparol, Xanor och Telfast. De nya takpriserna har också lett till att några företag begärt utträde ur högkostnadsskyddet för sina produkter. Bland annat utgår Eulexin (flutamid) och Exelon (rivastigmin) med samtliga sina förpackningar ur förmånerna. För dessa läkemedel finns likvärdiga generiska alternativ med samma substans kvar inom förmånerna. Sammanlagt frigör de nya takpriserna i den första omgången omkring 60 miljoner kronor per år. Pengar som kan gå till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

- Den nya takpriskonstruktionen innebär ett effektivare arbetssätt som gör att vi frigör pengar tidigare än om vi gjort en vanlig omprövning, säger Anna Märta Stenberg som också pekar på att myndigheten sparar resurser tack vare de nya reglerna.

FAKTA OM TAKPRIS
Efter en tid när ett patent löpt ut för ett originalläkemedel kan andra läkemedelsföretag tillverka och sälja generiska alternativ som är utbytbara gentemot originalläkemedlet. Generiska läkemedel innehåller samma verksamma ämne som originalläkemedlet. Introduktion av utbytbara generiska läkemedel på marknaden leder i regel till att originalläkemedlet inte längre är ett kostnadseffektivt alternativ. Detta beror på att generiska läkemedel normalt säljs till ett väsentligt lägre pris.
För att TLV ska fastställa ett takpris ska följande kriterier vara uppfyllda

• Priset på generika ska ha sjunkit med 70 procent av originalets ursprungspris i utbytbarhetsgruppen.
• Generika ska ha funnits på marknaden och sålts under minst fyra månader.

Om kriterierna är uppfyllda införs ett takpris som sätts till 35 procent av originalets ursprungspris. Det nya priset blir ett tak, ett högsta pris inom utbytesgruppen, för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Beslut om ett nytt fastställt takpris kan träda i kraft tidigast sex månader efter att generisk konkurrens uppstått.

Sidinformation


Publicerad
30 november 2011