Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Pradaxa subventioneras för förmaksflimmer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Pradaxa ska ingå i högkostnadsskyddet utan begränsning. I sitt beslut säger TLV att Pradaxa är ett kostnadseffektivt alternativ för behandling av förmaksflimmer.

Läkemedlet Waran är idag standardbehandling för att förebygga stroke hos patienter som lider av förmaksflimmer. Nu har TLV:s genomgång av Pradaxa visat att kostnaden för läkemedlet är rimlig utifrån den patientnytta som läkemedlet ger. TLV beslutar därför att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet.

- Kostnaden för behandling med Pradaxa är högre än den för Waran. Men det som ändå gör att kostnaden för Pradaxa är rimlig är framför allt den lägre risken för hjärnblödning, säger Fredrika Rydén som är medicinsk utredare på TLV.

Företaget ska enligt beslutet följa upp användningen av Pradaxa. Beslutet börjar gälla från den 1 december 2011.

Socialstyrelsen har i en preliminär version av sin komplettering av nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och strokesjukvård lämnat en rekommendation för hur Pradaxa ska användas. Socialstyrelsen beräknas offentliggöra den slutgiltiga versionen av riktlinjerna i mitten av december 2011.

Fakta om förmaksflimmer
180 000 svenskar beräknas lida av förmaksflimmer. Förmaksflimmer ökar risken för att det bildas blodproppar som via blodbanan förs runt i kroppen. Den största faran vid förmaksflimmer är risken att patienten drabbas av en stroke (slaganfall) samt riskerar att utveckla hjärtsvikt. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i landet, efter hjärtinfarkt och cancer.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2011