Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelsföretag begär för högt pris för Xyrem

Läkemedlet Xyrem är ett symtomlindrande läkemedel som kan användas som ett andrahandsalternativ för vuxna patienter som lider av narkolepsi. Men det pris som företaget har begärt är för högt i förhållande till vilken nytta man visat att läkemedlet ger. Läkemedlet kommer därför inte att vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet, enligt ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Det finns inget botemedel mot narkolepsi men för vuxna patienter som lider av sjukdomen och som får plötsliga sömnattacker eller attacker av kraftlöshet i musklerna (kataplexi) kan Xyrem vara ett symtomlindrande behandlingsalternativ. Företaget har ansökt om att Xyrem ska ingå i högkostnadsskyddet som andrahandsbehandling för vuxna. Men företaget har inte lämnat in något underlag som visar att det pris de begär är rimligt.

- För att läkemedlet ska kunna ingå i högkostnadsskyddet måste företaget sänka priset eller komma in med ett underlag som visar att det pris som de begär är motiverat, säger TLV:s medicinske expert Rune Dahlqvist.

Företaget har ansökt om att Xyrem ska vara subventionerat för de patienter som på grund av bristande effekt eller oacceptabla biverkningar inte kan använda modafinil (centralstimulantia) i kombination med klomipramin (antidepressivum). Men företaget har begärt ett för högt pris i förhållande till den nytta som man visat att läkemedlet ger. TLV har därför beslutat att avslå företagets ansökan att läkemedlet ska vara subventionerat till det begärda priset.

Företaget har inte lämnat något underlag som gör att TLV kan begränsa subventionen till de patienter som har svårare symtom. Läkemedlet kommer inte att kunna skrivas ut med subvention inom läkemedelsförmånerna. Landsting har dock möjlighet att i synnerligen angelägna fall välja att betala för behandlingen.

OM NARKOLEPSI
Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som orsakas av en störning i de delar av hjärnan som reglerar sömn och vakenhet. Det främsta symtomet är en uttalad sömnighet dagtid och sömnattacker som inte går att förhindra. Även attacker med plötslig kraftlöshet i musklerna (kataplexi) förekommer. Den kraftiga sömnigheten dagtid, med svårkontrollerade sömnattacker, kan vara mycket besvärande och ibland direkt farlig. Attackerna inträffar ofta i monotona situationer. Karaktäristiskt för sjukdomen är också att personerna blir utvilade efter mycket kort sömn, bara 10-15 minuter. Kataplexierna upplevs som mest funktionshindrande. Det är också de som är mest svårbehandlade.

FAKTA OM XYREM
Läkemedlet Xyrem är ett symtomlindrande läkemedel som är godkänt att använda för vuxna patienter som lider av narkolepsi med kataplexi. Den exakta verkningsmekanismen för Xyrem är okänd, men antas verka genom att dämpa det centrala nervsystemet och därigenom förändra sömnmönster och minska fragmenterad nattsömn. Xyrem är narkotikaklassat enligt förteckning II, i likhet med t ex Concerta och Ritalin. Xyrem är ett natriumsalt av det i missbrukssammanhang kända medlet GHB (gamma-hydroxy-butyrat). Biverkningar är mycket vanliga. Läkemedlet är inte godkänt för behandling av barn.

Sidinformation


Publicerad
21 december 2011