Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Insulinpumpar ut ur förmånssystemet

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att insulinpumpar inte ska ingå i läkemedelsförmånerna. Besluten träder i kraft 1 december 2013. Landstingen kommer att fortsätta tillhandahålla insulinpumpar till patienter med diabetes. Genom en mer rationell hantering hoppas man också att fler patienter ska få tillgång till dessa produkter.

– Vi är medvetna om att insulinpumpar är av avgörande betydelse för vissa patienter med diabetes och vi tar inte ställning till hjälpmedlet i sig, framhåller Malin Blixt som är jurist på TLV. Insulinpumparna har emellertid en garantitid på fyra år, vilket är en alltför lång livslängd för att de ska kunna betraktas som förbrukningsartiklar.

Ökad tillgång till insulinpumpar

Landstingen kommer ta ansvar för att fortsätta tillhandahålla insulinpumpar till patienter som har nytta av dem. I ett yttrande till TLV säger Landstingens Läkemedelsförmånsgrupp (LFG) att man genom en mer rationell hantering hoppas att fler patienter ska få tillgång till dessa produkter.

– Det finns ingen anledning att tro att antalet insulinpumpanvändare kommer att minska eller att TLV:s beslut på annat sätt kommer att vara till nackdel för patienterna, säger Malin Blixt.

Detta bekräftas av landstinget i Västra Götalandsregionen.

– I Västra Götaland upphandlar och tillhandahåller vi redan insulinpumpar. Detta har lett till samma sortiment till lägre priser, säger Lars Berg, diabetessköterska och vetenskapligt råd på TLV.

En vanlig oro är att landstingen inte kommer att bekosta insulinpumparna nu när de inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV anser att den oron är obefogad. Landstingen får varje år statsbidrag av staten, bland annat till läkemedelsförmånerna men också till övrig hälso- och sjukvård. Det är alltså redan idag landstingen som betalar för insulinpumparna.

Nytt uppdrag om insulinpumpar

TLV fick i april 2012 ett uppdrag av regeringen som bland annat innebär att ta fram kunskapsunderlag och göra hälsoekonomiska bedömningar av insulinpumparna.

– Tanken är att landstingen ska kunna använda detta kunskapsunderlag i sina upphandlingar av insulinpumpar, berättar Malin Blixt.

Sidinformation


Publicerad
26 april 2012