Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apoteken visar positiva resultat trots kraftig expansion

Apoteksmarknaden har expanderat med över 300 nya apotek, längre öppettider och en mångfald av aktörer. Samtidigt har försäljningen av receptbelagda läkemedel inte ökat. Trots detta uppvisar de flesta apotek ett positivt resultat. Det konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i sin första uppföljning av den svenska apoteksmarknaden.

– Det finns enligt vår bedömning ingen anledning att ändra nivån på den ersättning apoteken får för att sälja receptbelagda läkemedel, säger generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund.

Apotekens handelsmarginal är den ersättning som apoteken får från staten för att expediera läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att ge kunderna tillgång till receptbelagda läkemedel och god service till så liten kostnad som möjligt för skattebetalaren.

Höjd marginal i samband med omregleringen

För att stimulera apoteksmarknaden och öka tillgängligheten höjde TLV handelsmarginalen vid omregleringen 2009. Efter höjningen beräknades marginalen uppgå till drygt 4 miljarder kronor.

Apoteken gavs också möjlighet att tjäna extra pengar genom handeln med så kallade parallellimporterade läkemedel. Detta har resulterat i större vinster för apoteken än vad TLV beräknade.

TLV har kommit fram till att nivån på handelsmarginalen inte behöver ändras. Den extra ersättning som apoteken fick i samband med omregleringen har dock blivit något lägre än beräknat. Därför blir det vissa ändringar för hur handelsmarginalen betalas ut.

Apoteken tar initiativ för att förbättra servicen till kunderna

Trots att marknaden i stort sett har utvecklats positivt upplever en del kunder att det har blivit svårare att få ut sitt läkemedel direkt.

– Det är givetvis inte bra, säger Gunilla Hulth-Backlund. Här har apoteken ett stort ansvar och vi ser nu att enskilda apoteksföretag tar initiativ för att förbättra servicen till kunderna.

TLV ska också fortsatt kontrollera att ersättningen till apoteken ligger på en rimlig nivå. En höjd handelsmarginal skulle innebära högre kostnader för patienter och samhälle.

– Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de pengar som vi lägger på läkemedel och apotek.

Sidinformation


Publicerad
27 april 2012