Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prispress på magsårsmedicin har frigjort drygt 150 miljoner

Prispressen på magsårsmedicin har frigjort över 15o miljoner kronor samtidigt som patienterna kunnat få samma läkemedelssubstanser som tidigare. Det visar en uppföljning som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, presenterar i dag.

Vi är glada för att samhället sparat mångmiljonbelopp samtidigt som 100.000 patienter har kunnat fortsätta få behandling med samma substans, esomeprazol, som tidigare. Pengarna som frigörs kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården, säger Anja Wikström, medicinsk utredare på TLV.

Under hösten 2010 beslutade TLV att magsårsmedicinen Nexium (esomeprazol) i form av entrotabletter inte längre skulle subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet. Orsaken var att företagets pris var sex gånger dyrare än priset på andra likvärdiga läkemedel.

I januari 2011 beslutade TLV att kopior av Nexium (generiskt esomeprazol) skulle ingå i högkostnadsskyddet. Detta ledde till en prissänkning på originalläkemedlet från företagets sida. TLV beslutade därför att även ta in Nexium enterotabletter (40 mg, 100 tabletter) i högkostnadsskyddet till det nya lägre priset.

TLV har nu gjort en uppföljning. Inga fler generikaföretag har kommit in på marknaden och det pågår en patenttvist mellan originalföretaget och ett av de två generikaföretag som säljer esomeprazol. Priset för generiskt esomperazol har därför inte sjunkit mer utan ligger huvudsakligen kvar på den nivå TLV beslutade om. Trots detta gör samhället en besparing med 156 miljoner kronor per år till följd av de nya lägre priserna.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de pengar samhället avsätter för subvention av läkemedel. Pengarna ska räcka till så mycket som möjligt och andra patientgrupper ska inte riskera att bli utan effektiv behandling, säger Anja Wikström.

Fakta om sjukdomar orsakade av magsyra

En alltför hög produktion av magsyra kan orsaka halsbränna, sura uppstötningar, sår i matstrupen och magsår. Uttalade besvär behandlas vanligen med så kallade protonpumpshämmare, PPI, vilket Nexium är exempel på. Det finns ytterligare tre PPI i högkostnadsskyddet: pantoprazol, omeprazol och lansoprazol.

Sidinformation


Publicerad
9 maj 2012