Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Listan över periodens vara kompletteras med lista för dosförpackningar

Vi förtydligar nu vilka produkter på listan över periodens vara som är dosförpackade. Det här gör vi i ett separat dokument som vi publicerar månadsvis på vår hemsida, under listan över periodens varor.

Periodens vara är det utbytbara läkemedel som har lägst pris och som apoteken ska byta till. Det händer att ett dosförpackat läkemedel utses till periodens vara eller till första eller andra reserv, vilket inte alltid är den förpackning som apoteken ska beställa. Därför informerar vi nu i ett separat dokument om vilka läkemedel som är dosförpackade så att apoteken ska kunna beställa hem en annan förpackning i de fall en dosförpackning inte ska expedieras.

Sammanställning över dosförpackade läkemedel

Det är fortfarande listan för periodens vara som anger vilka läkemedel som apoteken ska byta till. Listan gäller både för dos- och övriga öppenvårdsapotek. Som en hjälp till apoteken har vi sammanställt de dosförpackade läkemedlen från listan över periodens vara. Uppgifterna om vilka produkter som är i dosförpackning har vi fått från läkemedelsföretagen.
Listan över dosförpackningarna uppdaterar vi månadsvis, i samband med att vi i mitten av månaden publicerar listan över periodens vara för kommande prisperiod.

Det är samma regelverk om generiskt utbyte som gäller för dos- som för övriga öppenvårdsapotek

Sidinformation


Publicerad
25 maj 2012