Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förvaltningsrätten går på TLV:s linje

- Vår definition av vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten, säger TLV:s jurist Malin Blixt i en kommentar till domen.

TLV beslutade i fjol att avslå en ansökan om att produkten Coagu-Chek XS* ska ingå i förmånssystemet. Detta mot bakgrund av att TLV inte tycker att den är en förbrukningsartikel. Företaget överklagade beslutet.

Nu konstaterar förvaltningsrätten att med hänsyn till att produkten kan återanvändas av annan patient samt att den har ett ersättningsintervall på 5-8 år, vilket är längre än livslängden på en blodglukosmätare, kan Coagu-Chek XS inte betraktas som en förbrukningsartikel i förmånslagens mening. Mot denna bakgrund avslog förvaltningsrätten företagets överklagande.

*En mätare för självkontroll vid koagulationsbehandling

Sidinformation


Publicerad
1 juni 2012