Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedel för behandling av Parkinson och RLS kvar efter prissänkning

Efter att TLV omprövat läkemedlet Sifrol har företaget gått med på att sänka priset vilket frigör cirka 70 miljoner kronor årligen. Därmed kvarstår Sifrol i högkostnadsskyddet och patienterna har tillgång till samma behandling som tidigare.

TLV har omprövat subventionen av Sifrol (pramipexol), ett läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom och Restless Legs syndrom (RLS), även beskrivet som myrkrypningar i benen.

"Omprövningen har lett till att företaget sänkt priset för Sifrol. Prissänkning frigör cirka 70 miljoner kronor per år, pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården", säger Magnus Köping Höggård, medicinsk utredare på TLV.

Bakgrunden till omprövningen är att de prisskillnader som funnits bland likvärdiga produkter och det faktum att läkemedlet inte är utbytbart på apotek, inneburit att samhället betalat onödigt mycket för dessa läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
17 september 2012