Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny föreskrift om tandvårdsstödet klar

Idag blir den nya föreskriften för tandvårdsstödet offentlig. Ändringarna innebär en utökning av tandvårdsstödet genom att nya delar kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Stödet har också anpassats till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård.

Det känns bra att vi har kunnat göra ytterligare förbättringar i tandvårdsstödet. De nya delarna i högkostnadsskyddet innebär att främst patienter med stora tandvårdsbehov får ännu bättre skydd mot höga kostnader. säger Gun-Britt Lundin, avdelningschef på tandvårdsavdelningen på TLV.

Bland annat införs särskilda referenspriser för specialisttandvård, fler möjligheter vid protetisk behandling samt nya åtgärder vid undersökning och tomografiröntgen.

TLV har också gjort en strukturell genomgång av referenspriserna. Det innebär att vissa priser har höjts och vissa har sänkts. Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är dock oförändrat 3 000 respektive 15 000 kronor även efter den 1 januari 2013.

Ett särskilt tandvårdsbidrag (STB) för vissa patientgrupper införs. TLV föreskriver om vilka åtgärder som får betalas med det särskilda tandvårdsbidraget. Det blir inga nya åtgärder utan sådana som redan finns i föreskriften.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2013.

Mer information

Du hittar den nya föreskriften TLVFS 2012:2 på sidan "Ändringar i tandvårdsstödet". Här finns också mer detaljerad information om vilka ändringar som gjorts, bland annat en föreskriftsversion där alla nya delar är färgmarkerade.

Sidinformation


Publicerad
17 september 2012