Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya rapporter visar att utbytet av läkemedel på apotek leder till låga priser

Två färska rapporter visar att det svenska systemet för utbyte av läkemedel på apotek leder till låga priser. Priserna i Sverige på utbytbara mediciner som har konkurrens är cirka 40 procent lägre än i Norge. Det genomsnittliga priset på utbytbara läkemedel har dessutom sjunkit sedan omregleringen av apoteksmarknaden.

– Vi har nått målet att priserna för läkemedel inte skulle stiga i samband med omregleringen av apoteksmarknaden, säger Inger Erlandsson, chef för TLV:s apoteksavdelning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fick inför omregleringen av apoteksmarknaden 2009 ett uppdrag att se till att priserna för läkemedel inte skulle stiga till följd av omregleringen.

En ny rapport från Tillväxtanalys visar att det genomsnittliga priset för utbytbara läkemedel i Sverige har sjunkit sedan omregleringen. Detta trots att ersättningen till apoteken höjts, vilket i sig innebär ett påslag på priserna.

En annan nyligen publicerad rapport som gjorts på uppdrag av det norska Hälso- och omsorgsdepartementet visar att Sverige jämfört med Norge har cirka 40 procent lägre priser på utbytbara läkemedel som har konkurrens av andra utbytbara läkemedel. I Norge är apoteken fria att förhandla inköpspriser med tillverkarna på motsvarande sätt som Apoteksföreningen i Sverige vill att även svenska apotek ska få göra.

Systemet med utbyte av läkemedel på apotek har funnits sedan 2002. Det innebär att apoteken byter ut läkemedel till ett alternativ som innehåller samma verksamma ämne, fast till ett lägre pris (genrika).

TLV arbetar för att vi ska få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till läkemedel.

– Frågan i samband med omregleringen var hur vi skulle förmå privata apotek att byta till det billigaste läkemedlet trots att apoteken inte har något ekonomiskt intresse av det – tvärtom. Av denna anledning skärptes lagen så att apoteken måste sälja den produkt som är billigast på marknaden. Tidigare kunde apoteken byta till det läkemedel som var billigast på den egna lagerhyllan, säger Inger Erlandsson.

Företagen som säljer utbytbara läkemedel tävlar om att vara billigast, för att just deras läkemedel ska bli det som apotekspersonalen byter till. Det leder till en mycket kraftig priskonkurrens.

Fakta om priser på utbytbara läkemedel

Tillväxtanalys rapport visar att det genomsnittligt betalda priset för utbytbara läkemedel i Sverige inte har stigit sedan omregleringen, tvärtom så har det genomsnittliga priset sjunkit. Det genomsnittligt betalda priset beror främst på två saker:

  • Priset för periodens vara (det utbytbara läkemedel med lägst pris som apoteken är skyldiga att byta till), och
  • Marknadsandelen för periodens vara. Rapporten visar att efter omregleringen har priserna för periodens vara ökat en aning, vilket driver upp genomsnittligt betalt pris. Men den större marknadsandelen för periodens vara motverkar detta.

En rapport som gjorts på uppdrag av det norska Hälso- och omsorgsdepartementet visar att Sverige jämfört med Norge har cirka 40 procent lägre priser på utbytbara läkemedel som har konkurens av andra utbytbara läkemedel.

I Norge är apoteken fria att förhandla inköpspriser med tillverkarna, vilket Apoteksföreningen i Sverige även vill att svenska apotek ska få göra. Med det norska systemet sker ingen spontan priskonkurrens, som i Sverige - där priset bestäms av marknaden genom att företagen tävlar om att få sälja till lägst pris. I stället sker prissänkningar i Norge genom att myndigheterna reglerar ner priserna, så kallad trinnpris-regulering.

Sidinformation


Publicerad
9 januari 2013