Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Välkommen till årets Läkemedelsriksdag

Årets tema för läkemedelsriksdagen är: Barn och läkemedel– Utmaningar och möjligheter. Niklas Hedberg, chef för avdelningen nya läkemedel på TLV föreläser under rubriken "Kan en behandling få kosta hur mycket som helst?"

Under dagen kommer frågor om hur man kan öka kunskapen om barns läkemedel och stödja en bättre läkemedelsanvändning diskuteras.

Samtalen kommer även att kretsa kring frågor om hur man ska hantera de eventuellt ökade kostnaderna för barnanpassade läkemedel, hur informationen ska göras tillgänglig och hur kunskapen ska nå ut i vården samt hur man bäst gör långtidsuppföljning av effekt och säkerhet.

Moderator är Gisela Dahlqvist från Umeå universitet.

Läkemedelsriksdagen 2013 är ett samarrangemang mellan Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU, TLV och Läkemedelsakademin.

Tid och plats:

  • Tisdagen den 5 mars 2013, klockan 8.30-16.45
  • City Conference Centre, Stockholm

Anmäl dig redan idag till Läkemedelsriksdagen 2013 via länk till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
11 januari 2013