Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Landstings läkemedelsavtal strider mot lagen

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anser att det strider mot lagen att Region Skåne gjort en prisöverenskommelse med läkemedelsföretag om läkemedel som säljs på apotek och ingår i läkemedelsförmånerna.

– Vi tycker att det är bra att landstingen arbetar för att åstadkomma en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Vi bedömer dock att det här sättet att göra det på inte är förenligt med lagen, säger Inger Erlandsson som är chef för apoteksavdelningen på TLV.

I lagen står att TLV ska bestämma pris och subvention av läkemedel som ska säljas på apotek. I detta fall anser TLV att Region Skåne själva försökt sänka priset.

TLV:s beslut resulterar i att landstingen inte kan förhandla om prisnedsättningar för de läkemedel som tillhandahålls på öppenvårdsapotek och omfattas av läkemedelsförmånerna.

Region Skåne har också uppmanat läkarna att förhindra utbyte av läkemedel. TLV menar att det inte är förenligt med lagen. Enligt lagen får förskrivare bara motsätta sig utbyte av läkemedel efter bedömning i det enskilda fallet. Bedömningen ska vara grundad på medicinska skäl och inte på exempelvis ekonomiska.

TLV inser att det kan finnas olika sätt att tolka lagen på och ser gärna att man ser över lagstiftningen. I annat fall återstår att få saken prövad rättsligt.

Bakgrund

Region Skåne skrev i våras ett avtal med läkemedelsbolaget UCB Pharma, som innebär att regionen får en återbäring på 15 procent av all försäljning av läkemedlet Cimzia för reumatiker. Priset för läkemedel inom förmånen ska dock vara detsamma i hela landet.

TLV:s beslut innebär att Region Skåne inte får ingå eller förnya prisöverenskommelser av detta slag i framtiden. Region Skåne får inte heller uppmana förskrivare i regionen att motsätta sig utbyte av andra skäl än den enskilda patientens medicinska behov.

Sidinformation


Publicerad
14 januari 2013