Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Äldres hälsa lika mycket värd som yngres - TLV kommenterar uppgifter i media

TLV:s uppdrag är bland annat att bedöma vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet så att vi får ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel. Detta gör vi för att samhällets resurser är begränsade.

Prioriteringar är nödvändiga och det innebär att välja vad pengarna ska användas till och vad de inte ska användas till. Att använda pengar till ett visst ändamål innebär samtidigt att de resurserna inte kan användas till något annat.

Frågan om prioriteringar har nyligen blivit aktuell på grund av att vi uttryckt oss olyckligt i ett kunskapsunderlag till SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Här kunde man få intrycket att pensionärers hälsa inte är lika mycket värd som andras vilket vi definitivt inte anser. Däremot tar vi hänsyn till om människor till följd av en läkemedelsbehandling kan börja arbeta. Detta är minst lika relevant för unga patienter som drabbats av en svår livshotande sjukdom som för äldre. Ska vi till exempel ta hänsyn till att ett barn kan ha ett helt arbetsliv framför sig istället för att vara sjukskriven? Eller ska vi inte göra det eftersom denna vinst inte uppstår för andra grupper som inte kommer att arbeta?

Vi beräknar hur stor nytta en behandling har och ställer detta mot kostnaden för att kunna bedöma om det pris som läkemedelsföretaget begär är rimligt. Med nytta menar vi bland annat förbättrad livskvalitet och förlängd överlevnad och med kostnader menar vi allt som kan mätas i kronor. Framför allt handlar kostnaden om det pris som företagen begär för sina läkemedel.

Det är också viktigt att påpeka att vår beräkning av kostnaden för en läkemedelsbehandling i förhållande till nyttan inte är det enda underlaget för de beslut som TLV fattar. En behandling behöver inte spara pengar för att den ska anses vara kostnadseffektiv. Vi är beredda att acceptera en mycket hög kostnad för en behandling som kan förlänga livet för svårt sjuka patienter alldeles oavsett om de har möjlighet att arbeta eller inte.

Sidinformation


Publicerad
11 mars 2013