Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apotekens avgift till Apotekens Service höjs

Den avgift som apoteksaktörerna ska betala till Apotekens Service AB höjs 1 maj från 2 kronor till 2,10 kronor per receptorderrad.

Avgiften höjs för att täcka en del av Apotekens Service underskott och för att skapa stabila förutsättningar för en övergång av bolagets verksamhet till myndighet.

Det återstående underskottet ska kunna hanteras utan allt för omfattande besparingar hos Apotekens Service AB. Vi har nu skapat förutsättningar för en avgiftsnivå som är hållbar på längre sikt, säger Inger Erlandsson, chef för apoteksavdelningen på TLV.

Från 1 januari 2014 ombildas Apotekens Service till en myndighet som bland annat kommer att ha till uppgift att besluta om den aktuella avgiften.

Fakta om Apotekens Service AB

Apotekens Service AB ansvarar bland annat för receptregistret, läkemedelsförteckningen och högkostnadsdatabasen som används vid expediering av recept på apotek. I dag betalar apoteken avgiften till Apotekens Service AB per receptorderrad och per läkemedels- eller varuförpackning som förbrukats i dosdispenseringen.

Sidinformation


Publicerad
19 april 2013