Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkare kan frigöra miljonbelopp genom att följa reglerna

För vissa läkemedel kan förändrade förskrivningsvanor minska kostnaderna betydligt om förskrivarna blir bättre på att följa subventionsbegränsningarna. Exempelvis skulle kostnaderna för läkemedlet Lyrica kunna minska med minst tio miljoner kronor per år om alla landsting följde begränsningen lika bra som Värmland, Västerbotten och Uppsala län.

– Vår uppfattning är att många produkter förskrivs ansvarsfullt ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv. Men vissa läkemedel behöver vi och landstingen titta närmare på, säger Love Linnér, projektledare på TLV.

Drygt tio procent av alla läkemedel som säljs inom högkostnadsskyddet har någon form av subventionsbegränsning. TLV har i samarbete med landstingen undersökt hur väl ett antal begränsningar följs.

Målet med projektet är att öka medvetenheten om hur väl enskilda begränsningar fungerar eftersom det frigör pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården. Ett annat mål är att TLV ska få större kunskap om vilka begränsningar som fungerar samt få underlag till eventuella omvärderingar av enskilda subventionsbeslut.

De läkemedel/läkemedelsgrupper som analyseras är:

  • Lyrica
  • Targiniq
  • Palexia Depot
  • Långverkande insulinanaloger
  • Läkemedel vid höga blodfetter
  • Nya antidepressiva läkemedel
  • Nya läkemedel vid diabetes typ 2 - inkretinläkemedel
  • Remodulin

Begränsad subvention

TLV beslutar, i vissa fall, att ett läkemedel ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet endast för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp, så kallad begränsad subvention. I dessa fall har läkemedlets pris och effekt endast visat sig vara kostnadseffektiva för det avgränsade användningsområdet eller den specifika patientgruppen.

Subventionsbegränsningarna formuleras olika men innebär ofta att läkemedel med liknande effekt men med lägre kostnad bör prövas innan det begränsade läkemedlet sätts in.

Sidinformation


Publicerad
24 april 2013