Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya regler sänkte kostnaden för läkemedel med 99 miljoner

Tack vare att nya regler fick fullt genomslag under 2012 har resurser frigjorts som kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården. Det framgår av TLV:s årsredovisning.

Det handlar om reglerna om takpriser som innebär att priset på originalläkemedel korrigeras nedåt med 65 procent drygt ett halvår efter att konkurrensen inträtt. Det nya priset bildar sedan ett tak i sin utbytesgrupp. Sammanräknat ger detta minskade kostnader inom förmånssystemet på cirka 99 miljoner kronor per år.

TLV visar också i sin årsredovisning att flera så kallade omprövningar av subventionerade läkemedel lett till att läkemedelsbolag har sänkt sina priser. Exempelvis ledde vår omprövning av det smärtlindrade preparatet Oxikodon till att företaget kom in med en ansökan om prissänkning. Läkemedelskostnaden sänktes genom detta med 65 miljoner kronor.

– TLV arbetar för att de skattepengar som går till läkemedel ska ge så mycket hälsa som möjligt, säger generaldirektör Anna Märta Stenberg.

Detta är några exempel som tas upp i årsredovisningen för 2012 som överlämnats till regeringen. I årsredovisningen redogör vi också för TLV:s arbete på apoteksområdet. Uppdraget innebär att skapa förutsättningar för god service och tillgänglighet på apotek. Det gör vi bland annat genom apotekens handelsmarginal och vår tillsyn över apoteksmarknaden.

TLV är också den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Under 2012 har vi gjort ytterligare förbättringar i tandvårdsstödet så att fler behandlingar ingår i högkostnadsskyddet.

Du hittar vår årsredovisning genom att klicka på länken till höger.

Sidinformation


Publicerad
27 maj 2013