Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förslag på stöd till apotek i glesbygd

TLV har skickat ut remissen "Bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse". Förslaget innehåller en modell för hur bidrag till apoteken i glesbygd ska utformas.

Bidraget ska, tillsammans med apoteksombuden och ökade möjligheter att beställa sina läkemedel via e-tjänster, skapa god tillgång till läkemedel även i glesbygd. Stödet ska bidra till att de glesbygdsapotek som idag går med förlust, eller har låg lönsamhet, ska vilja fortsätta driva sina verksamheter, säger Inger Erlandsson, avdelningschef för apoteksavdelningen på TLV.

Apoteken ska ansöka om bidrag för 2013 senast 1 mars 2014. Utbetalning sker andra kvartalet 2014. Baserat på försäljningsuppgifter för 2011, beräknas sammanlagt 57 apotek dela på som mest 20 miljoner kronor.

Kriterierna som regeringen har satt upp för att ett apotek ska få bidrag är att det ligger mer än tjugo kilometer från ett annat apotek. Det ska även ha försäljningsintäkter av receptbelagda läkemedel som uppgick till minst en miljon kronor, men inte mer än tio miljoner kronor.

Utifrån detta har TLV tagit fram ett förslag på föreskrifter där bidraget beräknas utifrån försäljningen av receptbelagda läkemedel på apoteket. För att inget apotek ska bli överkompenserat, finns ett tak i modellen baserad på apotekets lönsamhet för hela verksamheten.

I samband med försäljningen av apotek som genomfördes 2009, tecknade säljaren Apoteket Omstrukturering AB avtal med fyra av de företag som köpte apotek. Avtalet innebar att 110 apotek i huvudsak i glesbygd skulle drivas vidare i minst tre år från köpet. Avtalen löpte ut under första halvåret 2013. Utifrån regeringens förordning (SFS 2013:80) om bidrag till öppenvårdsapotek av allmänt ekonomiskt intresse, har TLV fått i uppdrag att ta fram föreskrifter.

Remisstiden går ut den 31 juli. Föreskriften träder ikraft 1 oktober.

Sidinformation


Publicerad
14 juni 2013