Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV får regeringsuppdrag om nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet

Regeringen har gett TLV i uppdrag att ta fram en nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet från den 1 juli 2008. Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2014. Beskrivningen ska särskilt jämföra priser för olika typer av tandvårdskonsumtion och ta hänsyn till patienternas socioekonomiska faktorer så som inkomst och utbildningsnivå.

Sidinformation


Publicerad
28 juni 2013