Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppdrag om medicinteknik utökas

TLV har fått i uppdrag av regeringen att utöka försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

Uppdraget handlar om att göra minst två utvärderingar av nya produktgrupper, varav den ena ska bestå av produkter som används för behandling av kroniskt sjuka patienter.

Produktgrupperna utses av TLV, men de ska befinna sig i olika stadier av produktlivscykeln, där minst en grupp ska bestå av produkter med ny och innovativ teknik.

Den första delen av uppdraget ska vara klar den 30 april 2014 och omfattar produkter med ny och innovativ teknik. Den andra delen av uppdraget ska redovisas den 15 december 2014 och gäller en produktgrupp med produkter som används för behandling av kroniskt sjuka patienter.

Slutredovisningen ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 december 2014.

Sidinformation


Publicerad
21 oktober 2013