Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kvinnor drabbas av högt pris på östrogenläkemedel

TLV har tidigare i år omprövat subventionen av olika lokala östrogenläkemedel. Omprövningen ledde till att flera företag sänkte sina priser. Vagifem 10 mikrogram ingår inte längre i högkostnadsskyddet, eftersom företaget som marknadsför läkemedlet valt att inte sänka sitt pris.

─ Vi tycker att det är olyckligt att Vagifem inte ingår i högkostnadsskyddet eftersom läkemedlet kan innebära fördelar för patienterna såsom ökad bekvämlighet då det kladdar mindre än andra läkemedel säger avdelningschef Christin Andersson på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

I omprövningar är det vanligt att företag sänker sina läkemedelspriser väsentligt. I samband med att TLV gjorde omprövningen av lokala östrogenläkemedel, valde de företag som marknadsför läkemedlen att sänka priserna i flera fall, bland annat när det gäller läkemedlet Oestring som sänkte sitt pris med över 40 procent. För att Vagifem skulle ha fått fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet, skulle företaget ha behövt sänka sitt pris med ungefär 13 procent.

─ Vagifem har inte visat på bättre medicinsk effekt än övriga lokala östrogenläkemedel. Vi bedömde dock att det skulle få kosta mer än andra östrogenläkemedel. Ändå valde företaget att inte sänka priset, säger Christin Andersson.

TLV har beslutat att utesluta Vagifem 10 mikrogram ur högkostnadsskyddet och beslutet trädde ikraft 1 oktober 2013. Företaget har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Fakta

Lokala östrogener används vid behandling av vaginal torrhet, urinträngningar samt återkommande urinvägsinfektioner. Dessa symptom kan uppstå hos kvinnor efter klimakteriet då kroppens egen produktion av hormonet östrogen minskar.

Sidinformation


Publicerad
12 december 2013