Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelsriksdagen 2014

Temat på årets Läkemedelsriksdag är Psykisk ohälsa - perspektiv på läkemedelsbehandling. Under dagen kommer vi att diskutera frågor som Ökad användning av antidepressiva- en signal på ökad sjuklighet? Skapar vården ohälsa? ADHD - finns det och vad hjälper?

Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk utvärdering. Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.

Dagen genomförs med föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar.

Läkemedelsriksdagen äger rum tisdagen den 4 mars 2014 på Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B Stockholm i Stockholm.

Sidinformation


Publicerad
4 februari 2014