Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV i myndighetssamarbete kring ADHD

Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att utveckla kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa bland annat inom adhd-området. Den 31 januari lämnade myndigheterna en delrapport med prioritering av insatser för 2014. Mer om detta kan du också ta del av när Bengt Andreé, klinisk utredare på Läkemedelsverket, föreläser på Läkemedelsriksdagen.

Kunskapsstyrningsprojektet leds av Socialstyrelsen i samarbete med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en vägledning om adhd och en nationell indikation för läkemedelsbehandling vid adhd, baserade på SBU:s rapport om diagnostik och behandling vid adhd. Dessa arbeten ska nu samordnas med ett arbete kring behandlingsrekommendationer av adhd-läkemedel som görs av Läkemedelsverket och TLV:s omprövning av läkemedelssubventioner för adhd-läkemedel. Målsättningen är att myndigheterna tillsammans ska lansera ett antal underlag om adhd.

Sidinformation


Publicerad
11 februari 2014
Till toppen